RETERNITY

Reternity – kísérlet, – álom, – vállalkozás

A magyarok – akár tudnak róla, akár nem – képesek hidakat verni kelet és nyugat között. 

Ez a képesség ma, az integráció korában, még fontosabbá válhat a világ számára. 

Az emberiség legjava ma azon dolgozik, hogyan lehetne új harmóniába hozni a természetet és a civilizációt, az egyént és a közösséget, tudományt és spiritualitást, mert mind érezzük, hogy kibillent világban élünk, s ahogy a szervezet törekszik az egyensúly visszaállítására, úgy törekszik az ember harmonikusabb létminták felé.

Reternity a gyakorlatban megvalósuló harmónia álma.

Arra törekszünk, hogy a meglévő gazdasági, társadalmi, politikai és geográfiai feltételeket tudomásul véve mégis olyan falut építsünk, amely gyökeresen más – az összetartozásra és tiszteletre épülő – értékek mentén működik, és mégis nyereséges (fenntartható).

Reternity egy lehetséges új jövő prototípusa, így valójában minden eleme egyben kísérlet is.

 • Reternityben ötvözni szeretnénk a kelet természetességét, összetartozását és kedvességét a nyugati kreativitással, innovációval és minőséggel; egyszerűbben a szeretetet a józan ésszel.
 • Reternity „ősanyja” Helena Norberg-Hodge Ladak Projektje, melynek célja, hogy a kétirányú információáramlás révén – a ladakiak természetközeliségét és a legújabb természetbarát módszereket és technológiákat integrálva – valódi minőségjavulást hozzon életükbe, és segítsen egyedi kultúrájuk megőrzésében.
 • Reternity ettől két jelentős vonatkozásban tér el:
  • működését és fenntartását üzleti alapokra helyezi
  • ennek köszönhetően komplex (így fenntartható) életteret hoz létre, a gyakorlatban valósítva meg az együttműködő önellátás elvét.
  • Reternity teljes működésében (energia-ellátás, vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, organikus építkezés és élelmiszer-termelés, stb.) jó példákat szeretne állítani a sri lankai emberek (és mások) elé, hogy alternatív fejlődési utakat ismerjenek meg, és dönthessenek a függetlenség mellett. A továbbiakban Reternity fenntarthatósági központként konferenciáknak, workshopoknak is otthont kíván adni.
  • Hídként Reternity nem csak a Sri Lankai kultúra ügyét karolja fel. Nyugati vendégeink is olyan, otthon kevéssé tapasztalt minőségeket élhetnek át, mint az elengedettség, nyugalom, kaland, szabad alkotás, csendes jelenlét, kapcsolódás, jóakaratú figyelem, egészséges táplálék, víz és levegő.
  • Mindezt olyan környezetben, ahol a szépség nem hivalkodó külsőségként, hanem egyszerű lényegként van jelen, a lélekkel áthatott praktikum jegében.
  • Reternityben valamennyi tevékenység (vendéglátás, munkáltatás, földművelés, elefánt-menedzsment, programok kialakítása) a minden életforma iránti tisztelet jegyében zajlik, és a harmónia megteremtésére törekszik – egyúttal gazdaságilag is nyereséges.
  • Reternity terepet és feltételeket biztosít egy nemzetközi együttműködési kísérlethez is: milyen kezdeményezések születhetnek abból, ha segítjük, hogy az ott egy hónapig együtt élők közösséggé váljanak?
  • Reternityben mindenki lelke fellélegezhet, mert lehullnak róla kultúránk fogaskerekeinek ékszíjai, és felidézheti természetes jól-lét állapotát. Megtapasztalhatja a szabadságot, ami a legtermészetesebb állapot, ha harmóniában vagyunk az örökkévalósággal.